Koristamine võiks olla üks osa koolipäevast, et tekitada harjumus koristada juba varasest lapsepõlvest. Siis tunduks koristamine lastele tavapärase ja normaalse tegevusena, mitte karistusena. Olen kohanud suhtumist nii koolides kui kodudes, kus lapsed eksimuse või halvasti käitumise eest pannakse koristama, lehti riisuma või leitakse mõni muu tegevus, mida lapsed tavapäraselt tegema ei pea. Ja seda eksimuse eest karistamise eesmärgil.

Aivi
16 Mai, 2017
Telli voog Jaapan